Özel Sağlık Sigortası Hakkında Genel Bilgiler:

Özel Sağlık sigortası, sigortalıların sigorta dönemi içinde karşılaşabileceği bir kaza ve hastalık durumunda; doktor muayene, ilaç, tetkik, görüntüleme hizmetleri, fizik tedavi ve yatarak tedavi gibi giderlerini karşılayan bir güvencedir. Sigortalılara, gereksinim duyduklarında istedikleri anlaşmalı kurumlarda tedavi olma olanağı sağlar. Satın alınan poliçenin teminat ve iştirak oranı doğrultusunda sağlık giderlerini karşılayabilirler.

Türkiye’de şu anda 2 tür özel sağlık sigortası vardır. Biri ‘özel sağlık sigortası’ olarak geçen , tamamen poliçenin teminat, özel ve genel şartları doğrultusunda kullanılan poliçeler; diğer ise ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ olarak geçen SGK lı işlemlerde özel hastane fark ücretini tamamlayan poliçelerdir.

Özel sağlık sigorta poliçelerinde tüm anlaşmalı kurumlar kullanılabilirken, tamamlayıcı sağlık sigortalarında tedavi olunacak kurum ve doktorun SGK anlaşmasının olması aranmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında sigortalı sadece devlet katkı payı olan 12 TL’yi ödeyerek diğer sağlık masraflarını hiçbir fark ücreti ödemeden karşılayabilirler.Özel sağlık sigortalarında ise satın alınan poliçenin teminat ve iştirak oranı geçerli olacaktır.

Özel sağlık sigortaları 2 ana teminat altında toplanmıştır. Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi giderleri.

Yatarak Tedavi Giderleri; sigortalının tıbbi tedavi ve/veya ameliyat gerektiren hastane yatışlarını kapsar.

Ayakta Tedavi Giderleri; doktor muayene, ilaç, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi gibi teminatlarından oluşur. Teminat kapsamları satın alınan ürün ve plana göre farklılıklar göstermektedir.

Ayrıca doğum teminatı da sigorta şirketlerinin uygulama esaslarına göre değişen bekleme süreleri ve teminatları konusunda da farklılık göstermektedir.

Sigortalılar, sigorta şirketinin özel şartları doğrultusunda belirli bir yıl sonunda ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanma şansı kazanabilirler.

Özel sağlık sigortası primini belirleyen en önemli faktörler seçilen pakette sunulan teminatların genişliği başta olmak üzere sigortalı adayının yaşı ve cinsiyetidir. Kadın ve erkek için ayrı olmak üzere paket (plan veya ürün olarak da isimlendirilebilir) bazında her yaş için hesap edilmiş bir baz prim bulunmaktadır. Yaş ve cinsiyet dışında aile fertleriyle beraber veya tek başına sigorta alınmış olması, prim ödeme şekli, ikamet edilen il, geçmiş veya mevcut bir rahatsızlık durumu da primi etkileyen faktörlerdir. Yenilenen poliçelerde ise sigortalının önceki sigorta döneminde yaptığı sağlık harcamaları (tazminatlar) da prim üzerinde etkili olmaktadır.